html website templates

Membri

Poate deveni membru YCRR orice persoana fizica sau juridica interesata de yachting, de nationalitate romana sau straina, care accepta Statutul Clubului  si care este sustinut de cel putin 2 membri activi ai Clubului.

Categorii de membri:

• Membri de onoare

• Membri asociati

• Membri simpatizanti

• Membri cadeti

Membrii de onoare si vice-comodorii de onoare se aleg de catre Consiliul Director cu votul a cel putin doua treimi dintre persoanele care au sprijinit in mod substantial Asociatia, moral sau material, ori care pot contribui la prosperitatea ei. Titlul fiind onorific, membrii de onoare, ca si membrii familiei regale, nu platesc nici un fel de taxe sau cotizatii.

Membrii asociati sunt persoane fizice cu varsta de minim 21 de ani si persoane juridice avand cetatenie romana sau straina, care au fost admise de Consiliul Director in plen, prin scrutin secret, intrunind peste doua treimi din numarul voturilor. In acest scop, candidatii vor completa o cerere de aderare la prezentul Statut al Clubului, cerere ce va fi sustinuta de doi membri asociati. Lista de candidati se afiseaza la sediul Clubului cu 12 zile inainte de data convocarii Consiliului Director pentru admiteri.

Membrii asociati platesc o taxa de inscriere si o cotizatie ce se fixeaza in fiecare an de catre Adunarea Generala Ordinara. Membrii asociati ofiteri de marina, activi, in rezerva sau in retragere, platesc cotizatii reduse la un sfert din cele curente. Cotizatiile se platesc anual, jumatate pana la sfarsitul primului trimestru si jumatate pana la sfarsitul celui de-al doilea. Sotul sau sotia membrului asociat are dreptul de a frecventa Clubul fara plata vreunei taxe.

Drepturile si facilitatile membrilor asociati

• Au dreptul sa ia parte si sa voteze in adunarea generala;

• Au dreptul de a alege si de a fi alesi in Consiliul Director;

• Primesc gratuit revista Yacht Magazin si orice publicatie a Clubului;

• Pot folosi ambarcatiunile Clubului pe baza certificatului de competenta necesar;

• Pot folosi ambarcatiunile sub pavilionul Y.C.R.R. la tarife preferentiale;

• Pot beneficia de cursurile scolii de navigatie pentru obtinerea certificatului international de competenta la tarife reduse;

• Pot participa la toate evenimentele organizate de Y.C.R.R.;

• Au dreptul la asistenta gratuita in vederea construirii, achizitionarii/vanzarii, inmatricularii, respectiv cheiajului de ambarcatiuni (inclusiv facilitati de leasing);

• Pot arbora sub pavilionul Clubului ambarcatiunea proprie sau inchiriata;

• Au dreptul de a purta insigna si tinuta Clubului;

• Isi pot exprima opinia in cadrul revistei editate de Club. Activtatea personala legata de intreprinderile Clubului poate fi mediatizata prin articole si fotografii in cadrul acestei publicatii;

• Au acces la yacht-cluburile din strainatate cu care Y.C.R.R. are conventii.

Obligatiile membrilor asociati:

• Sa respecte Statutul si sa se supuna dispozitiilor Regulamentului Interior al Asociatiei, asa cum a fost aprobat de catre Consiliul Director;

• Sa contribuie la cresterea prestigiului Asociatiei;

• Sa nu intreprinda actiuni care prin natura lor pot aduce prejudicii Asociatiei;

• Sa nu faca politica in interiorul Clubului sau propaganda in orice alt scop in afara de cel al Clubului;

Membri simpatizanti sunt persoane fizice ce au implinit varsta de 18 ani, carora li s-a aprobat de catre Consiliul Director cererea de aderare ca simpatizant. Acestia platesc o cotizatie stabilita anual prin hotararea Adunarii Generale. Membrii simpatizanti au dreptul sa delege un reprezentant cu drept de vot in adunarea generala.

Membri cadeti sunt persoane fizice cu varsta cuprinsa intre 10 si 18 ani carora li s-a aprobat de catre Consiliul Director cererea de aderare ca membri cadeti. Platesc o cotizatie ce va fi stabilita anual prin hotararea adunarii generale.

Consiliul Director are posibilitatea de a stabili prin decizie, in conditiile regulamentului, niveluri intermediare in interiorul fiecarei categorii de membri, cu drepturile si obligatiile aferente.