Mobirise

Obietivele YCRR

Clubul isi propune revigorarea traditiilor marinaresti si dezvoltarea yachtingului de agrement si sportiv, precum si apararea drepturilor si intereselor posesorilor de yachturi. 

Membru in organisme internationale de prestigiu, precum European Boating Association, Clubul organizeaza numeroase expeditii, croaziere si campionate.

Prin scoala sa de navigatie, in fiecare an, peste 60 de cursanti deslusesc tainele navigatiei.

Prin revista Yacht Magazin, precum si prin cartile si manualele pe care le editeaza, YCRR contribuie din plin la dezvoltarea yachtingului romanesc .

Obiectivele noastre sunt:

• Atragerea tineretului catre yachting, prin dezvoltarea bazei materiale a clasei "Optimist";

• Incurajarea industriei navale romanesti in producerea de ambarcatiuni si articole nautice pentru piata interna si internationala;

• Implementarea reglementarilor comunitare in domeniul agrementului nautic;

• Organizarea cursurilor de pregatire in vederea obtinerii certificatelor de capacitate;

• Obtinerea de diverse facilitati pentru membrii clubului;

• Dezvoltarea activitatilor nautice in scop sportiv si recreativ, prin:

• Organizarea de conferinte, simpozioane, expozitii si alte manifestari sportive nautice;

• Editarea si difuzarea de carti si publicatii in domeniul sporturilor nautice si al navigatiei, de specialitate sau beletristice;

• Formularea de propuneri pentru elaborarea, completarea sau modificarea actelor normative si a reglementarilor legate de practicarea sporturilor nautice si de agrementul nautic;

• Desfasurarea si stimularea activitatilor de prevenire si combatere a poluarii apelor de suprafata, apte de a fi folosite in scopul practicarii sporturilor nautice si de agrement;

• Dezvoltarea si exploatarea eficienta a bazelor si a dotarii proprii, inchiriate sau concesionate, in scopul dezvoltarii practicarii sporturilor nautice si de agrement;

• Stimularea dezvoltarii productiei de ambarcatiuni sportive si de agrement.

YCRR desfasoara si activitati economice secundare, in stransa legatura cu scopul Asociatiei.