website templates free download

Statutul

STATUTUL ASOCIATIEI

YACHT CLUB REGAL ROMÂN

Bucuresti, Strada Popa Soare, nr. 56, parter, apt. 1,sector 2

Art. 1 MODUL DE CONSTITUIRE, FORMA JURIDICA

Asociatia a fost constituita in baza Hotarârii Adunarii Generale Constitutive din data de 26.03.1999 de catre asociatii fondatori si autorizata prin Sentinta Civila nr. 298 din 08.06.1999 pronuntata in dosar 379/PJ/1999, Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila.

Asociatia este continuatoarea YACHT CLUBULUI REGAL ROMÂN infiintat sub patronajul M.S. Regelui.

1.1. Date de identificare a asociatilor fondatori

Sunt conform anexei nr. 1 la Actul Constitutiv.

1.2. Forma juridica

Asociatia a fost infiintata in baza Legii 21/1924, ca persoana juridica româna de drept privat, apolitica, nonprofit, organizata si functionînd pe baza Ordonantei Guvernului României nr. 26/2000 si s-a constituit, in conformitate cu acordului Casei Regale a României si in forma legala prevazuta de Ordonanta Guvernului 37/2003, fiind o organizatie de interes general, in sensul art. 1 introdus de aceasta Ordonanta in O.G. nr. 26/2000.

Prin HG 1062/10.09.2008, s-a recunoscut asociatia Yacht Club Regal Român persoana juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică.

Art. 2 VOINTA DE ASOCIERE

In temeiul dreptului constitutional la asociere si in acord cu prevederile O.G. nr. 26/2000, asociatii fondatori si-au exprimat in mod unanim vointa de asociere in scopul constituirii prezentei Asociatii, prin Actul Constitutiv.

Art. 3 SCOPUL PROPUS si OBIECTIVELE ASOCIATIEI

3.1. Scopul Asociatiei

Asociatia are ca scop sprijinirea dezvoltarii sporturilor nautice, precum si stimularea activitatii de prevenire si combatere a poluarii apelor.

3.2. Obiectivele Asociatiei

Pentru realizarea scopului propus, Asociatia are urmaroarele obiective:

3.2.1. Conservarea / ameliorarea ecologica a sistemelor propice desfasurarii activitatilor nautice.

3.2.2. Promovarea si dezvoltarea activitatilor nautice in scop sportiv si recreativ, prin:

1. Organizarea si participarea la conferinte, simpozioane, expozitii si alte manifestari sportive nautice;

2. Editarea si difuzarea de carti si publicatii in domeniul sporturilor nautice si al navigatiei, precum si belletristica in domeniu;

3. Formularea de propuneri pentru elaborarea, completarea sau modificarea actelor normative etc. si a reglementarilor legate de practicarea sporturilor nautice si de agrement nautic;

4. Desfasurarea si stimularea activitatilor de prevenire si combatere a poluarii apelor de suprafata, apte de a fi folosite in scopul practicarii sporturilor nautice si de agrement;

5. Dezvoltarea si exploatarea eficienta a bazelor si a dotarii – proprii, inchiriate sau concesionate – in scopul dezvoltarii practicarii sporturilor nautice si de agrement;

6. Stimularea dezvoltarii productiei de ambarcatiuni sportive si de agrement.

3.2.3. Realizarea de cursuri de instruire pentru conducerea navelor si ambarcatiunilor cu vele, motor, rame, precum si pentru circulatia pe ape interioare si maritime.

3.2.4. Realizarea de cursuri de instruire pentru scufundarea autonoma.

3.2.5. Asigurarea si sustinerea de examene pentru obtinerea de certificate pentru activitatile de la punctul 3.2.3.

3.2.6. Organizarea si dezvoltarea participarii la concursuri nautice in tara si strainatate.

3.2.7. Realizarea de cooperari interne si internationale cu organizatii similare din tara si strainatate in vederea transferului de cunostinte, organizarii de seminarii si conferinte, acordarii de burse sau sponsorizari pentru dezvoltarea sporturilor nautice.

3.2.8. Elaborarea de studii de consideratie asupra pozitiei, geografiei si factorilor meteorologici care caracterizeaza diferite zone propice dezvoltarii sporturilor nautice.

3.2.9. Asociatia va dezvolta si activitati economice directe cu caracter accesoriu si in stransa legatura cu scopul Asociatiei.

Art. 4 DENUMIREA ASOCIATIEI

Denumirea asociatiei este YACHT CLUB REGAL ROMÂN.

4.1. Asociatia are sigla si drapel propriu.

4.1.1. Sigla este formata dintr-un colac de salvare de culoare alba pe care este inscriptionata denumirea Asociatiei: YACHT CLUB REGAL ROMÂN. In interiorul colacului este desfasurat pavilionul triunghiular al clubului, iar deasupra colacului - Coroana Regala a României.

4.1.2. Pavilionul, in doua formate – dreptunghiular pentru club, comodor si vice-comodori si triunghiular pentru membri – este format dintr-o cruce centrala de culoare galbena care imparte campul in patru parti egale, avand in centru sigla clubului. Cele doua campuri de la baston au culoarea albastru, iar cele de la margine au culoarea rosu. Membrii pot obtine dreptul de a arbora pavilionul pe baza conditiilor din regulament.

4.2. Membrii Y.C.R.R. au tinuta proprie , formata din cascheta de culoare alba, cu sigla clubului, veston de culoare bleumarin avand ecuson la buzunar, pantaloni albi / gri, camasa alba si cravata / esarfa speciala. Tinuta este obligatorie la evenimentele organizate sub egida Y.C.R.R.

Art. 5 SEDIUL ASOCIATIEI

Sediul Asociatiei este in: Bucuresti, sector 2, Strada Popa Soare, nr. 56, parter, apt. 1.

Asociatia va putea infiinta sucursale, filiale, puncte de lucru, societati comerciale si alte tipuri de persoane juridice prin hotarârea Adunarii Generale si in limitele legii.

Art. 6 DURATA DE FUNCTIONARE A ASOCIATIEI

Asociatia s-a constituit pentru o durata nelimitata.

Art. 7 PATRIMONIUL. CATEGORII DE RESURSE PATRIMONIALE

7.1. Patrimonial initial

La infiintare s-a constituit, prin aportul membrilor fondatori, un activ patrimonial de 10.000 de lei (100.000.000 lei vechi), din care 8.000 lei (80.000.000 lei vechi) reprezentînd aport in natura.

7.2. Resurse patrimoniale ulterioare constituirii

Resursele patrimoniale ulterioare constituirii vor fi obtinute din:

7.2.1. – cotizatiile membrilor;

7.2.2. – dabanzile si dividendele realizate din plasarea sumelor de bani disponibile, in conditiile legii;

7.2.3. – dividendele societatior comerciale infiintate de asociatie;

7.2.4. – venituri realizate din activitati economice directe;

7.2.5. – donatii, sponsorizari sau legate;

7.2.6. – resurse obtinute de la bugetul de stat si/ sau de la bugetele locale in limitele legii;

7.2.6. – alte venituri prevazute de lege.

Art. 8 MEMBRII ASOCIATIEI

8.1. Asociatia recunoaste urmatoarele categorii de membri:

8.1.1. Membri de onoare,

8.1.2. Membri asociati,

8.1.3. Membri simpatizanti,

8.1.4. Membri cadeti si

8.1.5. Membri aspiranti.

8.2. Modul de dobandire a calitati de membru

8.2.1. Membrii de onoare si vice-comodorii de onoare se aleg de catre Consiliul Director cu o majoritate de 2/3 dintre persoanele care au sprijinit in mod substantial Asociatia, moral sau material, sau care pot contribui la prosperitatea ei.

Pot fi de drept membri de onoare pe toata durata functiunii lor:

• Ministrul Apararii Nationale,

• Directorul General al Autoritatii Navale Române,

• Seful Statului Major al Fortelor Navale,

• Directorul General al A.F.D.J. si

• Directorul General al Regiei Apele Române.

Titlul fiind onorific, membrii de onoare nu vor plati niciun fel de taxe sau cotizatii. Ei au toate drepturile, mai putin cele mentionate la art. 8.2.3. pct. b) si c).

8.2.2. Membrii de initiativa sunt membri asociati care au contribuit la reorganizarea legala a Y.C.R.R. si au semnat actul constitutiv inainte sau la data de 28.05.1999. Ei se bucura de toate drepturile si au aceleasi obligatii ale membrilor asociati.

8.2.3. Membrii asociati sunt persoane fizice avînd varsta de 21 de ani avînd cetatenie româna sau straina, precum si persoanele juridice, care au fost confirmate de Adunarea Generala a Asociatiei. In prealabil persoanele care aspira la calitatea de membru asociat sunt admise de Consiliul Director, in plenul lui, prin scrutin secret, trebuind a intruni majoritate de 2/3 din numarul voturilor. In acest scop, candidatii vor completa o cerere de aderare la prezentul Statut al Clubului – cerere ce va fi sustinuta si de doi membri asociati. Lista de candidati se afiseaza la sediul Clubului cu 12 zile inainte de data convocarii Consiliului Director pentru admiteri.

Membrii asociati nou admisi in Yacht Club Regal Român vor avea, timp de un (1) an calitatea de membri aspiranti, dupa care, in urma confirmarii de catre Adunarea Generala ordinara din anul urmator, vor primi calitatea de membri asociati cu drepturi depline ai Asociatiei.

Membrii aspiranti platesc o taxa de inscriere si in continuare, asemenea membrilor asociati, platesc o cotizatie ce se fixeaza in fiecare an de catre Adunarea Generala ordinara. Ofiterii de marina, cei in rezerva si cei in retragere care au calitatea de membri asociati platesc cotizatii reduse la un sfert din cele curente. Cotizatiile se platesc anual, jumatate pana la sfarsitul primului trimestru si jumatate pana la sfarsitul celui de-al doilea trimestru. Numai sotul, respectiv sotia membrului asociat are dreptul de a frecventa clubul fara plata unei taxe.

Membrii Casei Regale a României nu platesc cotizatii.

Membrii asociati se bucura de urmatoarele drepturi:

1. sa frecventeze saloanele Clubului si bazele acestuia si sa beneficieze de servicii tarifare cu o reducere de 20% (pentru ei si cate un membru al familiei);

2. sa ia parte si sa voteze in Adunarea Generala ;

3. sa aleaga si sa fie ales in Consiliul Director;

4. sa primeasca gratuit revista Yacht Magazin si orice publicatie a Clubului;

5. sa foloseasaca ambarcatiunile Clubului pe baza certificatului de competenta respectiv;

6. sa foloseasaca ambarcatiunile sub pavilionul Y.C.R.R., pe baza de tarif preferential si program;

7. sa beneficieze de cursurile scolii de navigatie pentru obtinerea certificatului international de competenta;

8. sa participe la toate evenimentele organizate de Y.C.R.R.;

9. sa obtina asistenta gratuita in vederea construirii, achizitionarii / vânzarii de ambarcatiuni (inclusiv facilitati de leasing), inmatricularii, cheiajului:

10. sa arboreze pavilionul clubului la ambarcatiunea proprie sau inchiriata;

11. sa poarte insigna (in versiunile aur, argint, email) si tinuta Clubului;

12. sa-si exprime opinia in cadrul revistei editate de Club si sa fie mediatizat (articole, fotografii) pentru activitatea personala legata de inteprinderile Clubului;

13. sa aiba acces la yacht-cluburile din strainatate cu care Y.C.R.R. are conventii;

cu toate acestea, literele b), c), j) si m) nu se aplica membrilor aspiranti.

8.2.4. Membrii simpatizanti sunt persoane fizice ce au implinit varsta de 18 ani si care vor completa o cerere de aderare ca simpatizant la prezentul STATUT si va fi aprobata de catre Consiliul Director. Ei platesc o cotizatie ce anual va fi stabilita prin hotararea Adunarii Generale. Membrii simpatizanti au dreptul sa delege un reprezentant din randul lor cu drept de vot in adunarea generala. Ei se bucura de drepturile prevazute la art. 8.2.3. litera a), cu exceptia reducerilor stipulate si literelor e), f), g), h), l), k) si j).

8.2.5. Membrii cadeti sunt persoane fizice cu vârsta cuprinsa intre 10 si 18 ani si care, prin cei indreptatiti legal sa-i angajeze sau sa le permita aceasta, vor prezenta o cerere de aderare cu aceasta calitate la prezentul STATUT si va fi aprobata de catre Consiliul Director. Ei platesc o cotizatie ce anual va fi stabilita prin hotararea Adunarii Generale. Ei se bucura de drepturile prevazute la art. 8.2.3. litera a), e), g), h), k).

8.2.6. Consiliul Director are posibilitatea de a stabili prin decizie, in conditiile regulamentului, niveluri intermediare in interiorul fiecarei categorii de membri cu drepturile si obligatiile aferente.

8.3. Renuntarea la calitatea de membru

8.3.1. Membrii ce doresc a se retrage din Y.C.R.R. sunt obligati a inainta Consiliului Director demisia lor, in forma scrisa. Demisia nu-i scuteste pe acestia de plata cotizatiei aferenta anului in curs. Un membru demisionat poate fi ales din nou membru al Asociatiei dupa ce va urma procedura pentru categoria de membru pentru care a optat.

8.4. Pierderea calitatii de membru

8.4.1. Membrii care ramân in intârziere cu plata cotizatiei la sfârsitul trimestrului sunt invitati in scris de catre casier sa se conformeze dispozitiilor statutare, in acest scop acordandu-li-se un ragaz de o luna. Cei ce nu si-au indeplinit obligatiile dupa acest termen de gratie sunt considerati de drept exclusi. Membrii exclusi pe aceasta cale pot fi reprimiti in Asociatie ca orice alt membru, dupa ce si-au achitat toate debitele restante.

8.4.2. Membrii care nu se supun dispozitiilor Consiliului Director, nu achita amenzile impuse de autoritatile competente, taxele si stricaciunile, precum si cei care se abat de la legile onoarei sau au adus prin purtarile lor prejudicii autoritatii Consiliului Director sau interesului Asociatiei vor putea fi exclusi. Orice propunere de excludere facuta de un membru al Y.C.R.R. va fi supusa unui juriu de onoare compus din patru membri asociati desemnati de Consiliul Director si trei membri ai Consiliului Director, pentru fiecare excludere. Membrul a carui excludere a fost propusa va fi instiintat in scris de data sedintei juriului inaintea caruia el se va putea prezenta personal sau prin procurator pentru a se apara. Excluderea se pronunta cu majoritate de 3/4 din voturile membrilor juriului.

Decizia juriului este susceptibila de apel. Apelul se adreseaza Consiliului Director, depunîndu-se la sediul Asociatiei o cerere adresata in acest sens.

Numele membrului exclus va purta aceasta mentiune in registrele Asociatiei si se va afisa cu aceasta mentiune la toate sediile Clubului.

8.5. Obligatiile membrilor

8.5.1. sa respecte prezentul STATUT si sa se supuna dispozitiilor regulamentului interior al Asociatiei, asa cum va fi fost aprobat de catre Consiliul Director;

8.5.2. sa contribuie la cresterea prestigiului Asociatiei;

8.5.3. sa nu intreprinda actiuni care prin natura lor pot aduce prejudicii Asociatiei si

8.5.4. sa nu faca politica in interiorul Clubului.

8.6. Declaratie

Toti membrii Y.C.R.R. si oricare dintre acestia, prin solicitarea adeziunii declara ca se angajeaza irevocabil ca:

• pe perioada cat vor / va avea calitatea de membru vor / va recunoaste Consiliul Director ca judecator suveran in privinta interpretarii statutelor, regulamentelor, procedurilor interne ale Clubului precum si asupra aplicarii acestora si,

• vor / va directiona procentul admis de lege, din impozitul pe venit in favoarea asociatiei Y.C.R.R., in conditile legislatiei aplicabile in materie.

Art. 9 ADMINISTRAREA ASOCIATIEI

9.1. Comodorul Clubului este M.S. Mihai I, Rege al românilor. Succesor la aceasta pozitie nu poate fi decat un urmas de sânge al Casei Regale a României.

Y.C.R.R. este administrat de un Consiliu Director compus din minimum cinci (5) si maximum nouasprezece (19) membri alesi dintre membrii Asociatiei, din care:

• trei (3) vice-comodori, dintre care unul poate fi amiral sau ofiter superior de marina, alesi de Adunarea Generala pe 2 ani si reeligibili.

• doi (2) pana la saisprezece (16) membri, intre care pot fi si ofiteri de marina. Ei sunt alesi de Adunarea Generala pe doi ani si reeligibili.

In caz de demisie, deces sau excludere a vreunui membru al Consiliului Director, locul vacant se completeaza prin cooptare de catre acest for si se aproba in prima adunare generala.

Daca numarul membrilor Consiliului Director se reduce, in orice mod, astfel incât vor ramane mai putin de cinci (5) membri, el se va dizolva in totalitate si in mod obligatoriu Adunarea Generala Extraordinara se va intruni in termen de 15 zile pentru alegerea unui nou Consiliu Director. Daca un sfert dintre membrii prezenti sau reprezentati in Adunarea Generala solicita vot secret, se va proceda pe aceasta cale.

Consiliul Director se constituie dupa prima Adunare Generala care l-a ales. In sedinta de constituire, el alege dintre membrii sai:

1. un Secretar General,

1. membrii Comisiilor Asociatiei si

2. un trezorier, avand si functia de comisar al proprietatilor Y.C.R.R.

Consiliul Director are dreptul de a alege dintre membrii asociatiei un Director Executiv, caruia ii poate delega o parte din atributiile sale. Prin decizia de investire a Directorului Executiv, Consiliul Director va stabili si competentele acestuia.

Vice-Comodorii, Secretarul General, Directorul Executiv si Sefii Comisiilor de specialitate si alcatuiesc Biroul Permanent de Conducere, insarcinat cu rezolvarea problemelor curente si deciziilor Consiliului Director.

9.2. Mandatele Consiliului Director

Consiliul Director al Y.C.R.R. conduce Asociatia in conformitate cu mandatul sau statutar. In consecinta in executia mandatului sau, acest for:

1. intocmeste bugetul anual de venituri si cheltuieli;

2. fixeaza atributiile si mandatele Biroului Permanent de Conducere;

3. fixeaza atributiile si mandatele filialelor si sucursalelor;

4. infiinteaza Comisii si stabileste competenta lor;

5. intocmeste regulamente si proceduri;

6. angajeaza personal si stabileste retributia acestuia;

7. aproba cheltuielile;

8. hotaraste asupra plasamentelor rezervelor si provizioanelor;

9. primeste donatiile;

10. alege Membrii de Onoare si Vice-Comodorii de onoare;

11. convoaca Adunarile Generale ale Asociatiei si

12. pregateste lucrarile ce sunt supuse Adunarii Generale.

9.3. Activitatea Consiliului Director

9.3.1. Deliberarea in sedintele Consiliului Director

1. Consiliul Director se intalneste cel putin o data pe trimestru sau de cate ori este convocat de catre Comodor, de unul dintre Vice-Comodori, de Biroul Permanent de Conducere sau din oficiu in urma cererii a cel putin cinci (5) dintre membrii sai. Pentru a fi valabile, la sedintele Consiliului Director trebuie sa fie prezenti cel putin jumatate plus unul dintre membrii sai, dintre care cel mult doi reprezentati prin procuri.

2. b) Sedintele Consiliului Director si ale Biroului Permanent de Conducere sunt prezidate, când nu au loc in prezenta Comodorului, de catre unul dintre Vice-Comodori, iar in lipsa de Secretarul General sau de membrul cel mai in vârsta.

3. c) Hotarârile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti; in caz de paritate de voturi, votul presedintelui sedintei este decisiv.

4. d) Daca unul singur dintre membrii prezenti la sedinta o cere, se va proceda la scrutinul secret. In materie de alegere, scrutinul secret este obligatoriu.

5. e) Procesele verbale ale fiecarei sedinte vor fi semnate de presedintele sedintei si de secretarul general si vor fi transcrise intr-un registru special.

6. f) Consiliul Director se va intruni la sediul legal inregistrat sau in oricare alt loc decis de catre Biroul Permanent de Conducere sau de catre jumatate plus unul dintre membrii sai.

9.3.2. Reprezentare

Y.C.R.R. este valabil angajat fata de terti prin:

• semnatura unui Vice Comodor,

• semnaturile a doi membri ai Biroului,

• semnatura Secretarului General,

• semnatura Directorului Executiv sau

• semnaturile a doi membri delegati de Consiliul Director, imputericiti special in acest scop.

Casierul nu va putea face plati decât cu aprobare semnata in conditiile de mai sus, cu exceptia micilor cheltuieli curente nedepasind trei mii (3.000) lei lunar si care vor putea fi efectuate numai cu viza Directorului Executiv.

In orice caz, vor trebui sa poarte semnatura casierului, sau a membrului delegat platile facute prin biroul Constanta sau prin sucursale ori filiale.

9.4. Biroul permanent

Biroul Permanent de Conducere se intruneste, oricât de des este necesar, pentru a rezolva si expedia lucrarile curente. Biroul este insarcinat cu corespondenta, arhiva si contabilitatea si intocmeste proiectele de regulamente, apoi le supune aprobarii Consiliului Director, executa cheltuielile aprobate de comitet si, in caz de urgenta, poate lua orice decide sub rezerva aprobarii ulterioare a Comitetului Director.

Biroul poate lucra cu trei din membrii sai, cu conditia ca unul dintre ei sa fie unul dintre Vice-Comodori, Secretarul General sau Casierul. Deciziunile cu caracter important sunt consemnate in registrul de procese verbale si sunt citate la inceputul Sedintelor Consiliului Director.

9.5. Exercitiul financiar

Exercitiile se inchid regulat la 31 decembrie al fiecarui an.

Art. 10. CONDUCEREA ASOCIATIEI

Organul suprem de conducere este Adunarea Generala formata din membrii fondatori si membrii asociati, plus reprezentantul desemnat al membrilor simpatizanti.

10.1. Componenta si decizia in Adunarile Generale

Po vota in Adunarile Generale numai acei membri care au achitate la zi obligatiile fata de Asociatie.

Adunarea Generala ordinara ale Asociatiei are loc in primele 3 luni ale anului.

Adunarile Generale extraordinare au loc oricând, atunci când sunt convocate de Consiliul Director, fie direct, fie in urma cererii scrise a 1/4 din membrii asociati.

10.2. Convocarea Adunarilor Generale

Convocarile pentru Adunarile Generale sunt facute cu cel putin 15 zile inainte de ziua fixata pentru sedinta, prin instiintari personale sau la sediul Asociatiei sau pe site-ul Asociatiei. Convocarile vor mentiona intotdeauna ordinea de zi a sedintei. Ordinea de zi va fi observata riguros de Adunari, nici o chestune afara de cele aratate de ea neputînd fi adusa in discutiune.

Adunarea Generala poate fi convocata si la sediile unitatilor teritoriale legal intregistrate.

10.3. Cvorumul Adunarilor Generale

Cvorumul necesar de participare pentru Adunarilor Generale este de o patrime din numarul membrilor la prima convocare.In cazul când la prima convocare nu este intrunit cvorumul necesar, Adunarea Generala va lua decizii valabile indiferent de numarul membrilor participanti la data si ora inscrise in convocator pentru cea de a doua adunare.

10.4. Reprezentarea in Adunarile Generale

Membrii Y.C.R.R., care nu pot lua parte la Adunarea Generala, pot fi reprezentati pe cale de delegatie, de alt membru al Asociatiei. Delegatiile sunt adresate in scris Secretarului General al Asociatiei care nu va tine seama decât de cele ce i-au ajuns pâna la deschiderea sedintei. Membrii delegati au in Adunarile Generale un numar de voturi potrivit cu numarul membrilor pe care ii reprezinta, dar care nu poate depasi in niciun caz cinci (5) de voturi.

10.5. Ordinea de zi a Adunarilor Generale

Ordinea de zi a adunarilor ordinare cuprinde:

1. Bilantul;

2. Raportul Consiliului Director asupra mersului Asociatiei;

3. Raportul cenzorilor;

1. Aprobarea susnumitelor rapoarte. Descarcarea Consiliului Director de gestiunea sa;

4. Aprobarea programului sportiv;

1. Alegerea Vice-Comodorilor si a membrilor Consiliului Director;

5. Alegerea cenzorilor Asociatiei;

6. Propunerile Consiliului Director si propunerile individuale si/sau

7. Diverse.

10.6. Propuneri individuale

Pentru a fi introduse pe ordinea de zi, propunerile individuale trebuie sa parvina Secretarului General cu 10 zile inainte de data Adunarii Generale si sa fie motivate in scris. Consiliul Director decide daca propunerile parvenite in termen se inscriu sau nu pe ordinea de zi. Totusi, daca propunerile sunt semnate de cel putin 30 de membri, Consiliul Director este obligat sa le introduca pe ordinea de zi.

10.7. Votul in Adunarile Generale

Deciziile sunt luate in Adunarile Generale cu majoritate simpla de voturi, in conditile art. 10.3., cu exceptia modificarilor aduse statutelor, care trebuie sa intruneasca 2/3 din voturile exprimate.

Pentru dizolvarea Asociatiei sau transformarea scopului acesteia este necesar votul a 2/3 din totalul asociatilor.

Daca biroul sedintei sau 5 membri cer acest lucru, se va proceda la scrutinul secret.

Vice-Comodorii si membrii Consiliului Director sunt alesi cu majoritate de voturi absoluta. In caz de balotaj, se va proceda imediat la un al doilea scrutin cu majoritatea relativa. In caz de egalitate de voturi dintre doi membri, daca nu se poate stabili o diferenta de vechime de cel putin 1 an, se va proceda la un al doilea vot.

Comodorul nu voteaza in Adunari decat pentru a desparti voturile.

Modificarile statutelor, fuziunea cu alte asociatii, proiectul de buget anual, bilantul si darea de seama in prealabil vor trebui supuse Consiliului Director pentru a obtine incuviintarea.

Art.11. COMISII DE SPECIALITATE

Activitatea Asociatiei se desfasoara pe Comisii organizate pe domenii de specialitate, care functioneaza pe baza de regulamente proprii, elaborate de acestea si aprobate de catre Consiliul Director. Dupa aprobarea regulamentelor, acestea devin obligatorii pentru toti membrii Asociatiei. Consiliul Director este abilitat expres sa infiinteze orice alta Comisie.

11.1. Consiliul stiintific consultativ care este un organ consultativ de specialitate, de evaluare si avizare a propunerilor si actiunilor intreprinse, cu implicatiile si resursele necesare.

Consiliul stiintific consultativ este format din Consiliul Director si alte 4 persoane, avînd sau neavînd calitatea de membru al Clubului, ca specialisti in domeniul ce se analizeaza.

11.2. Comisia pentru administrarea si organizarea activitatii de Club. Seful acestei Comisii detine si functia de Director Administrativ, pentru care va fi retribuit pe baza unei conventii civile.

11.3 Comisia pentru Instruire si Competitii, al carei sef va fi retribuit tot pe baza de conventie civila.

11.4. Comisia pentru Dezvoltare si Imagine – atributiile acesteia vor fi stabilite de Consiliul Director, care va stabili si daca este cazul acordarii vreunei retributii pentru activitatea prestata.

11.5 Comisia Juridica – se aplica prevederile de la art. 11.4.

Art. 12. CONTROLUL ASOCIATIEI

Controlul este asigurat de catre un cenzor sau de catre o Comisie de Cenzori.

12.1. Atributiile cenzorului/comisiei de cenzori sunt urmatoarele:

1. verifica modul in care este administrat patrimonial Asociatiei;

2. intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;

3. participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot;

1. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, in statut sau stabilite de Adunarea generala.

Art. 13. DESTINATIA BUNURILOR IN CAZUL DIZOLVARII

In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii vor fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, prin proceduri aprobate de catre Adunarea Generala. In cazul in care in termen de 6 luni de la dizolvare lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile hotarâte de Adunarea Generala, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite prin decizia data de instanta competenta. In nici un caz activul Asociatiei nu va putea fi impartit intre membrii Asociatiei.